Om een goede strategie neer te zetten is het noodzakelijk om een goede doelstelling te formuleren. Maar wat is een doel? Een doel is een gewenste situatie. Het is iets dat je wilt bereiken. Het goed formuleren van een doel is belangrijk en zinvol. Zonder doel kun je niet scoren.

Heldere doelstelling

Een goed geformuleerd doel inspireert, het motiveert, er zit ambitie achter. Een goed doel stuurt gedrag, helpt met het nemen van beslissingen en helpt om het binnen een organisatie eens te worden.

Het hebben van een heldere doelstelling is richtinggevend voor het handelen binnen een organisatie. Als je een doel stelt, geef je richting aan jezelf en een bedrijf.

Wij hebben hier 5 tips om je doelstelling helder in beeld te krijgen. (Voor persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen)

1. Ga opzoek naar het aller aller allérhoogste doel dat je kan bereiken

Waar droom je van? Wat is het meest ambitieuze wat je wilt bereiken? Kader dit niet al van tevoren af, maar ga los! Wil jij over 10 jaar in de Quote staan met je bedrijf? Wil je vanuit je strandstoel op Ibiza je zaak runnen? Wil je impact maken binnen een bepaalde markt? Wil je straks jouw bedrijf prime-time op TV zien? Wat wil je bereiken?

Zie dit echt als de wereldbeker die jij gaat halen en zet het groot, bovenaan op je papier. Hier wil je naartoe! Probeer de doelstelling vervolgens zo SMART mogelijk te maken.

(Tip: schrijf het elke dag op, zodat je altijd richting aan jezelf of je bedrijf geeft!)

Heldere doelstelling

2. Zet een tijdlijn uit vanaf je allerhoogste doel

Bepaal wanneer je de wereldbeker binnen wilt hebben. Is dit over 10 jaar? Fantastisch! Dan heb je de doelstelling al tijdsgebonden gemaakt. Maak een tijdlijn en deel deze in zodat de 10 jaar goed visueel verdeeld zijn.

3. Doe een nulmeting over de jaren ervoor

Over 10 jaar wil je iets bereiken, om in te zien wat je dan moet gaan doen moet je eerst weten waar je staat. Bekijk goed wat je wilt bereiken en kijk hoe je er op dat gebied nu voor staat.

Wil je over tien jaar €200.000 omzet draaien per maand en draai je momenteel €15.000? Dan weet je dat je over die tien jaar €185.000 meer moet gaan realiseren. Dit geeft een goed beeld van de huidige stand van zaken én geeft richting!

Ga ook verder kijken dan dat. Waar komt de omzet vandaan? Hoe zichtbaar ben je? Hoe bereik je momenteel de mensen? Bekijk kritisch waar je nu staat!

4. Begin met het zetten van doelen per jaar

We weten waar we staan, we weten waar we naar toe willen. Nu is het tijd om dit op te delen in jaren en een stappenplan te maken. Wat is de groei die we jaarlijks moeten gaan realiseren om straks het uiteindelijke doel te behalen? Moet dit elk jaar hetzelfde zijn of is dat niet realistisch?

Gebruik hier per jaar een warme en koude doelstelling. Warme doelstelling zijn doelstellingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Gaan we het doel behalen vanuit de zolderkamer of staat er straks een pand in Amsterdam met dertig medewerkers? Dit moet je ook voor je zien! Hoe moeten onze medewerkers zijn? Moeten we medewerkers hebben of is straks alles geautomatiseerd? Kortom: welk bedrijf wil je straks zijn?

De koude doelstelling zijn harde cijfers. Op hoeveel ga je mikken? Moet er straks geïnvesteerd worden om de doelstellingen te behalen? Wanneer kan er geïnvesteerd worden? Creëer overzicht!

5. Ga doen!

Per jaar heb je nu doelstellingen. Bekijk hoe je deze kan maken, maar hier een plan voor een begin! Raak geobsedeerd door je doelen en ga ervoor! Het maakt niet uit hoe groot de stap is die je per keer gaat zetten, het is een stap in de richting waar je naartoe wilt.

“I start early and I stay late, day after day, year after year, it took me 17 years and 114 days to become an overnight success.” – Lionel Messi

Heldere doelstelling

Extra: Hoe maak je doelen SMART?

SMART is een veelgebruikte methode om je doelen inzichtelijk te maken. Het is een slimme manier om je doelstellingen efficiënt te formuleren. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Meetbaar.

Specifiek

Formuleer het doel zo concreet mogelijk. “Ik wil €300.000 omzet realiseren” is een duidelijke doelstelling die bereikt moet worden.

Meetbaar

Zorg ervoor dat het doel meetbaar is. Als je doel die €300.000 omzet is, is het behaald op het moment dát het er is. Dit is goed meetbaar.

Acceptabel

Is het doel dat je gesteld hebt acceptabel voor jou? Past het bij de grootte van je bedrijf en is het in lijn met de groei die voor ogen is? Wees hier eerlijk in met jezelf en met je eventuele medewerkers. Zien zij dit ook als acceptabel?

Realistisch

Controleer of je doel haalbaar is. Is het mogelijk om die €300.000 omzet te behalen met de huidige status?

Tijdsgebonden

Realiseer een helder begin en eindpunt voor de doelstelling. Zo zorg je ervoor dat het hanteerbaar gaat zijn. Wanneer moet je de doelstelling bereiken?

Meer weten over Vazquez