Een veel voorkomende kanttekening die we maken bij het analyseren van de online marketing resultaten: er hebben x conversies plaatsgevonden, maar wat leveren deze dan écht op? En, is dit rendabel met het oog op de kosten die we maken? Dit is een vraag die eigenlijk bij vrijwel alle bedrijven zonder een e-commerce website naar voren komt. Binnen een webshop is het vaak vrij helder. De kosten zijn x, de productopbrengst is y en de ROAS (Return On Ad Spend) daarvan is z. Binnen deze berekening zou je eventueel ook nog de gemiddelde marge kunnen opnemen. In dit blog kijken we hoe je dit kunt berekenen voor een website zonder webshop.

Welke data heb je nodig?

Heb jij bijvoorbeeld een sportschool en kan men zich niet via de website inschrijven maar kan men wel een proefles aanvragen? Dan kunnen we al vrij eenvoudig een inschatting maken van de opbrengst van de conversies. Wat moet je weten? 

Ga na wat het succesratio is van de proefles. Ofwel, hoeveel procent van de mensen die een proefles aanvragen wordt daadwerkelijk lid?

Bereken de gemiddelde opbrengst per maand van een lid. Ofwel, wat levert een abonnement gemiddeld op per maand? Indien je met meerdere pakketten werkt, neem dan het gemiddelde maandbedrag. Of, neem hiervoor de waarde van het meest gekozen pakket. 

Ga na wat de gemiddelde lidmaatschapsduur is. Ofwel, hoe lang is iemand gemiddeld lid? 

Berekening

Mengen we deze gegevens tot een berekening dan komen we niet alleen tot de waarde van een proefles aanvraag maar ook tot de CLV (Customer Lifetime Value). Dit is een indicatie van wat een klant in totaal oplevert. 

Gem. conversiewaarde berekenen

1. Gem. opbrengst (per maand) * gemiddelde lidmaatschapsduur (maanden) = CLV

2. CLV * succesratio = Gem. conversiewaarde (per proefles aanvraag)

Stel het meest gekozen pakket kost € 30,- per maand en leden zijn gemiddeld 1 jaar lid. Van alle proefles aanvragen wordt 50% lid van de sportschool. We komen tot de volgende berekening om de conversiewaarde te berekenen:

Voorbeeld

1. € 30,- (gemiddelde opbrengst per maand) * 12 maanden (gemiddelde lidmaatschapsduur) = € 360 (CLV)

2. € 360,- (CLV) * 50% (succesratio) = € 180,- (conversiewaarde, per proefles aanvraag)

Ook voor andere conversies

Op deze wijze kun je bijvoorbeeld ook een berekening maken wanneer je offerte aanvragen als conversie hebt ingesteld. Ga na hoeveel offertes een daadwerkelijke aankoop opleveren en wat deze aankoop daadwerkelijk gemiddeld oplevert.

Meer weten over het berekenen van je conversiewaarde? Neem contact met ons op via info@vazquez.nl of 085 401 65 10 en vraag naar onze Marketinglinie.

Meer weten over Vazquez